Popkoor Life Voices in het nieuws

Door het “Groot Westland” werd  in de editie van 16 april j.l. uitgebreid aandacht besteed aan ons popkoor. Zie krantenartikel.